CSN-C CDN-C
29. bis 31.03.2019
Ranshofen
TURNIERNEWS
ANZEIGE
Ausschreibung:
Nationale
2018-12-19 14:16:12
Homepage: Veranstalter
Meldestelle: horse-events.at
WEITERE TURNIERE
04. - 06.10. CSN-B*
27. - 29.09. CSN-C CDN-C
16. - 18.08. CSN-B* CDN-B*
09. - 11.08. CSN-B* CDN-B
02. - 04.08. CDN-A* CDN-B
07. - 09.06. CDN-A*
Bartlgut Cup 2019
06. - 09.06. CDI4* CDI1* CDIU25 CDIYH
23. - 26.05. CSI2* CSI1* CSIYH1*
12. - 14.04. CSN-B* CDN-B*
AWÖ Abnd, AWÖ Young Stars Cup
05. - 07.04. CSN-B* CDN-B*
29. - 31.03. CSN-C CDN-C
05. - 07.10. CSN-B*
28. - 30.09. CDN-C CSN-C CSNP-C
17. - 19.08. CSN-B* CDN-B*
10. - 12.08. CSN-B* CDN-B*
03. - 05.08. CDN-A* CDN-B
24. - 27.05. CSI2* CSIYH1* CSIJ-A
18. - 21.05. CDI3* CDIYH CDN-A*
13. - 15.04. CSN-B* CDN-B*
06. - 08.04. CSN-B* CDN-B*
30.03. - 01.04. CSN-C CSNP-C CDN-C
06. - 08.10. CSN-B* CDN-B*
29.09. - 01.10. CSN-C CDN-C
18. - 20.08. CSN-B* CDN-B*
11. - 13.08. CSN-B* CDN-B*
OOEPS Jumping Tour
04. - 06.08. CDN-A* CDN-B
14. - 16.04. CSN-B* CDN-B*
07. - 09.04. CSN-B* CDN-B*
31.03. - 02.04. CDN-C CSN-C CSNP-C
30.09. - 02.10. CDN-C CSN-C CSNP-C
19. - 21.08. CSN-B* CDN-B*
OOEPS Jumping Tour
12. - 14.08. CSN-B*
05. - 07.08. CDN-A* CDN-B
15. - 17.04. CSN-B*
08. - 10.04. CSN-B* CDN-B*
01. - 03.04. CSN-C CSNP-C CDN-C
21. - 23.08. CSN-B*
14. - 16.08. CDN-A* CDN-B
07. - 09.08. CSN-B*
31.07. - 02.08. CSN-B* CDN-B*
10. - 12.04. CSN-B*
04. - 06.04. CDN-B CSN-B*
27. - 29.03. CSN-C CSNP-C CDN-C
21. - 24.08. CSN-B*
Ranshofen Summer Circiut
15. - 17.08. CDN-A* CDN-B
08. - 10.08. CSN-B*
Ranshofen Sommer Masters
01. - 03.08. CSN-B* CDN-B
Ranshofen Sommer Opening
11. - 13.04. CSN-B*
Ranshofen Frühjahrs Masters
04. - 06.04. CSN-B* CDN-B
Ranshofen Spring Challenge
22. - 25.08. CSI2* CSIYH1*
09. - 11.08. CSN-B*
02. - 04.08. CSN-B* CDN-B*
19. - 21.04. CDN-B CSN-B*
12. - 14.04. CSN-B* CDN-B
04. - 07.04. CSI2* CSIYH1*
23. - 26.08. CSI2* CSIJY-A CSIYH1*
10. - 12.08. CDN-B* CSN-B* CSNP-C
03. - 05.08. CDN-B* CSN-B* CSNP-C
13. - 15.04. CDN-B* CSN-B* CSNP-C
05. - 08.04. CSI2* CSIYH1*
18. - 21.08. CSI2* CSIJ-A CSIYH1*
05. - 07.08. CSN-B*
29. - 31.07. CDN-B* CSN-B* CSNP-B
15. - 17.04. CDN-B* CSN-B* CSNP-B
08. - 10.04. CDN-B CSN-B* CSNP-B
19. - 22.08. CSI2* CSIYH1*
06. - 08.08. CSN-A CSN-B CSNP-B
30.07. - 01.08. CDN-B* CSN-B* CSNP-B
16. - 18.04. CDN-B* CSN-B* CSNP-B
09. - 11.04. CDN-B* CSN-B* CSNP-B
20. - 23.08. CSI2* CSIJ-B
Ranshofen International
07. - 09.08. CSN-A* CSN-B
31.07. - 02.08. CDN-B* CSN-B*
17. - 19.04. CDN-B* CSN-B*
10. - 12.04. CDN-A CDN-B CSN-B*
21. - 24.08. CSI-2* CSIJ-B CSICH-B CSI-B AMATEURE
Ranshofen International
08. - 10.08. CDN-B CSN-B
OÖ-LM Springen allgem. Klasse, OÖ MS Springen Junge Reiter
02. - 03.08. CAN-B CANHP-B CANN-A
OÖ-LM Einspänner Pferde, OÖ MS Einspänner Pony und Haflinger, ÖM Fahren Noriker 2-Spänner
11. - 13.04. CDN-B CSN-B*
04. - 06.04. CDN-A* CSN-B